Home › Profil

Kačer888

Author: Kačer888
Author(RSS): RSS s tipmi tohto uživateľa!
Poradie mesiaca: 2 #
Vek: 25-30
Krajina: vlajka Slovakia Slovakia
YIELD/TOTAL YIELD: 3.66% / -3.98%
Pridané Stretnutie:
17.05.2014Dánsko vs. Česko -2 KO (-4)
17.05.2014Bielorusko -1.5 vs. Nemecko OK (+8.56)
17.05.2014Barcelona vs. Atletico Madrid KO (-4)
17.05.2014Francúzsko vs. Nórsko -1.5 KO (-4)
16.05.2014Švédsko vs. Slovensko KO (-4)
15.05.2014Portugalsko 17 vs. Nemecko 17 KO (-4)
15.05.2014USA -1.5 vs. Lotyšsko KO (-4)
15.05.2014Kanada -3.5 vs. Dánsko KO (-4)
14.05.2014Švajčiarsko vs. Nemecko OK (+3.20)
14.05.2014Česko -3.5 vs. Taliansko KO (-4)
13.05.2014Kazachstan vs. Lotyšsko -1 VOID (±2.96)
13.05.2014Taliansko vs. Dánsko-1.5 OK (+3.64)
12.05.2014Slovensko -1.5 vs. Francúzsko KO (-4)
11.05.2014Nórsko -1.5 vs. Ďansko KO (-4)
11.05.2014Bielorusko vs. Kazachstan OK (+2.32)
11.05.2014Švédsko vs. Česko(vz) OK (+2.60)
11.05.2014Fínsko vs. Rusko OK (+3.04)
11.05.2014Francúzsko -2.5 vs. Taliansko KO (-4)
10.05.2014USA -1.5 vs. Švajčiarsko KO (-4)
10.05.2014Slovan-1.5 vs. Zlaté Moravce OK (+4.32)

left shadow
right shadow