Home › Súťaž

Súťaž v písaní analýz

Súťažime o hodnotné finančné ceny

Ceny do súťaže venuje stávková kancelária FORTUNA! Ceny pre výhercov budú pripísané na ich účet vedený u tejto spoločnosti. V prípade výhry musí mať súťažiaci založený učet u tejto spoločnosti, pokiaľ ešte vo Fortune založený účet, môžete tak vykonať pomocou reklamného baneru na našich stránkach. Čaká na vás vstupný bonus až 100EUR a stávka bez rizika podľa ponuky! Zaregistrujte sa vo Fortune a využite ktorúkoľvek stávku bez rizika!

O čo sa súťaží?

Každý mesiac súťažíme o kredity na stávkovanie v stávkovej spoločnosti Fortuna vo výške 100 EUR. Súťaž sa vyhodnocuje mesačne a to po každom kalendárnom mesiaci. Vyhodnotenie vykonáva administrátor stránok a ceny su rozdelene na cenu za umiestnenie a cenu za najvyšší podiel v danom súťažnom mesiaci. Ceny, ktoré budú každý mesiac rozdelené sú uvedené v spodnej časti pod pravidlami v písaní analýz.

Pravidlá pripísania výhry

Užívateľ získava právo na pripísanie výhry ak v mesiaci, za ktorý má byť výhra pripísaná, vloží na svoj hrací účet aspoň 20 EUR a prestávkuje v stávkovej spoločnosti Fortuna aspoň 20 EUR. Táto aktivita pritom musí byť zaznamenaná z účtu, na ktorý bude výhra pripísaná.

Ak ešte nemáte svoj vlastný účet na Fortune, registrujte sa, prosím, cez náš partnerský link alebo cez ktorýkoľvek náš banner. Pomôžete tak nielen nám, ale aj celému portálu, keďže budeme môcť od Fortuny vyžadovať vyššie kredity do súťaže :)


Pravidlá súťaže v písaní analýz

01. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek, komu je 18 a viac rokov, zaregistruje sa a vloží registračnú analýzu, ktorá bude schválená administrátorom. Skúšobná analýza musí obsahovať minimálne 400 znakov (čo zodpovedá min. 8 plne zaplneným riadkom) a musia v nej byť uvedené informácie prečo daný tip staviť. Holé tipy, ktoré nie sú odôvodnené nie sú adekvátne pre prijatie do súťaže. Súťažiaci vo svojom profile uvedie kontaktné údaje na seba a vyplní si svoj Fortuna nick, ktorý je viditeľný len pre Administrátora a slúži k rýchlemu nakreditovaniu výhry.

02. Po zaregistrovaní vložte jednu kvalitnú tzv "registračnú" analýzu. Táto analýza sa nezobrazí na hlavnej stránke, avšak ak ju administrátor uzná za dostatočne kvalitnú, zmení Váš status na "správca". Od tejto chvíle budete zaradení do súťaže a analýzy sa Vám budú automaticky pridávať priamo na hlavnú stránku www.stavky.com.

03. Je zakázané zúčastniť sa súťaže s viacerými nickmi. V tomto prípade súťažiacemu nenáleží prípadná cena. IP adresy súťažiacich sú sledované a v prípade zhody nemožno vyplatiť cenu dvom rovnakým súťažiacim.

04. Súťažiaci má v súťažnom mesiaci nárok na odmenu, ak vložil aspoň 10 originálnych analýz, z ktorých aspoň 7 bude OK. V súťažnom mesiaci má súťažiaci právo na odmenu, ak neporušil niektoré z pravidiel viď nižšie. Copy analýzy z cudzích serverov sa nepripúšťa! Za porušenie pravidiel bude taktiež brané nadhodnocovaniu kurzov, zle vypísaný hcp v záhlaví tipe atď. V prípade bodovej zhody na oceňovaných miestach bude o lepšom rozhodnuté podľa viac OK tipov v danom mesiaci.

05. Na každý hrací deň je jednému súťažiacemu možné vložiť maximálne 6 súťažných analýz. Každý súťažiaci môže pridať jednu analýzu na jeden zápas. Nepripúšťajú sa dve analýzy na totožný zápas od jedného súťažiaceho. Na jednu príležitosť sa pripúšťa viac analýz od rôznych súťažiacich, bude však braný zreteľ na to, či v neskôr vložené analýze nie sú použité informácie už raz obsiahnuté. Hodnotiť sa bude tip uvedený na hlavnej stránke analýzy.

06. Kurz analýzy nesmie byť menší ako 1.5. Všetky analýzy s kurzom menším ako 1.5 budú vyhodnotené ako VOID.

Povolené možnosti stávok:

1X2 (Money Line - H2H)
Ázijský Handicap (Spreads) vrátane stávok na tretiny/poločasy atď.
Európsky Handicap vrátane stávok na tretiny/poločasy atď.
Under/Over (Totals) vrátane Under/Over na tretiny/poločasy atď.
Obaja dajú gól
Dvojtip
Draw No Bet
Stávky na celkové umiestnenie v turnaji
Hráč dá gól/kôš atď.

Je zakázané pridávať analýzy na presné skóre vo všetkých športoch.

07. Súťažná analýza musí obsahovať minimálne 400 znakov (čo zodpovedá min. 8 plne zaplneným riadkom). Súťažiaci môže použiť ľubovoľné stávkové kancelárie z uvedeneho zoznamu pri vkladaní analýzy. Iné stávkové kancelárie nie sú povolené. Administrator si vyhradzuje právo zmazať analýzu, v ktorej budú uvedené nepravdivé údaje. Pri zmazaní analýzy súťažiaci automaticky prichádza aj o vklad vykonaný k danej analýze. Súťažná analýza musí byť vložená minimálne 30 minút pred zaciatkom športového podujatia. Analýzy na nočné zápasy (štart zápasu 0:00-6:00) sa musia vložiť do 2:00 a hodinu pred začiatkom podujatia, inak bude zmazaná bez nároku na vrátenie units. Na prelome mesiaca sa budú započítavať do štatistík daného obdobia len súťažné tipy začaté do 0:00. Ak bude niektorá analýza administrátorom označená za nevyhovujúcu, ma Administrátor právo ju vymazať bez nároku na vrátenie units.

08. Súťažná analýza musí obsahovať mená súperov, prípadne uvedený hendikep v hlavičke tipu, kurz, ktorý v čase pridania príspevku má vybraná stávková spoločnosť, kategória analýzy, stávková spoločnosť uvedená v ponuke týchto stránok, samotný tip (1, X, 2 - O / U) , vklad a presný čas začatia príležitosti.

09. Vklad na analýzu je v súťaži písaní analýz na stránke www.stavky.com používaný v rozsahu 1/4 - 4/4, pričom 4/4 znamená maximálny vklad na analýzu.

10. Administrátor a sponzor súťaže si vyhradzujú právo na prípadnú zmenu pravidiel, ktoré budú oznámené všetkým súťažiacim a napísané na fóre s patričným predstihom.

11. Ceny nie je možné od našej strany vymáhať. Ak však máte akýkoľvek problém, môžete sa obrátiť na info@stavky.com, kde sa problém spoločne s vami budeme snažiť vyriešiť.

Pravidlá pre fórum

01. Na fóre sa nepripúšťajú akékoľvek vulgarizmy či urážky. Náznaky hádok budú zmazané a porušenie tohto pravidla bude riešené podmienečným trestom, ktorý určí administrátor stránok, nepodmieneným trestom, prípadne Bane na IP adresu.

02. Je vrcholne neetické smiať sa súťažiacemu, ktorému tip nevyjde a takéto správanie bude brané ako porušenie pravidiel.

03. Nespamujte na fóre.Administrátor týchto stránok má právo zmazať príspevky na fóre, ktoré sa týkajú reklamy na cudzie webové stránky.

Administrátor stránok bude monitorovať dodržiavanie pravidiel a dohliadať na poriadok na týchto stránkach!

Prípadné porušenie pravidiel
Môžu sa udeliť rôzne tresty, ku ktorým by sme neradi zachádzali:
1) Podmienečný trest, o ktorom rozhodne administrátor stránok. Týždeň, mesiac prípadne dlhšia doba, ktorá neumožní súťažiacemu vkladať analýzy a súťažiť tak o finančné ceny.
2) Nepodmienečný trest, ktorým sa rozumie zmazanie nicku a všetkého spoločného s týmito stránkami.
3)BAN na IP adresu, čo znamená nemožnosť prezerať si tieto stránky z IP adries, z ktorých sa súťažiaci po dobu svojej pôsobnosti prezentoval.

Ak máte akýkoľvek problém, obráte sa na administrátora týchto stránok, ktorým je Samson87. Bude sa snažiť s vami vyriešiť všetky vaše problémy.

Ceny, o ktoré sa súťaží

Mesačná súťaž, do ktorej je od spoločnosti Fortuna vložená suma 100 EUR

Poradie Cena
1. 40 EUR
2. 20 EUR
3. 15 EUR
4. 10 EUR


Dalších 15 EUR bude každý mesiac udelených tipérovi s najvyšším yieldom v danom mesiaci. Súťažiaci však musí splniť rovnaké podmienky k udeleniu ceny ako súťažiaci, ktorý bude odmenený na pozíciách 1. - 4. v danom mesiaci.

left shadow
right shadow